Top Menu

Ridder Emile

Het heeft Zijne Majesteit vandaag behaagd, Emile Rutten, een van de redacteuren van Het BP-tje, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau! Dit o.a. vanwege zijn vele en jarenlange verdiensten voor Scouting, zowel op groeps- regionaal als landelijk niveau, en C.V. de Winkbülle. Emile, van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende eer!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes