BP-tje

Of voluit Van Bever tot Pivo, het groepsblad van Scouting Welten. Elke maand verzorgt de redactieraad met veel plezier ons groepsblad. Dit komt neer op ongeveer 10 keer per jaar een boekje van zo’n 28 tot 36 pagina’s. Elk lid krijgt dit blad van de leiding mee naar huis. Buiten de verslagen en komende programma’s, vind je hierin ook de komende verjaardagen van de leden en veel achtergrond informatie zoals interviews, collumns en puzzels. Vaste rubrieken zijn: ‘Natuur in beeld’, ‘Herrie in de keuken’ en ‘Raad het straatje’.

De redactieraad bestaat uit:

  • Gerda
  • Karine
  • Ilonka
  • Bep

Normaal gesproken vergadert de redactieraad elke laatste zaterdag van de maand, maar hier kan door omstandigheden van afgeweken kan worden.